Mitä on Bitcoinin louhinta?

Bitcoin-louhinta on prosessi, jossa lohkoketjulohkon tiedot validoidaan luomalla kryptografinen ratkaisu, joka vastaa tiettyjä ennalta määritettyjä kriteerejä. Kun oikea ratkaisu saavutetaan, ratkaisun ensin löytäneelle louhijalle (tai louhijoille) annetaan palkkio bitcoinien ja muiden palkkioiden muodossa tehdystä työstä.

Ajan myötä Bitcoinin louhinnasta maksettava palkkio pienenee. Tämä palkitsemisprosessi jatkuu, kunnes liikkeellä on 21 miljoonaa bitcoinia. Kun tämä määrä on saavutettu, Bitcoin palkkion odotetaan loppuvan, ja Bitcoin-louhijat palkitaan tehdystä työstä maksettavilla palkoilla. Bitcoin louhinnasta hankituilla varoilla voi pelata vaikka starburst ilmaiseksi, jolloin varojen voi odottaa entisestään kasvavan.

Miten Bitcoinin louhinta toimii?

 Tässä on yksinkertaistettu esimerkki prosessin avaamiseksi. Sanotaan, että pyydät ystäviäsi arvaamaan numeron väliltä 1-100. Ystävien ei tarvitse arvata tarkkaa lukua, vaan heidän on vain oltava ensimmäisiä, jotka arvaavat numeron, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin sinun miettimäsi numero. Jos mietit lukua 19 ja ystäväsi keksivät 21, toinen 55 ja kolmas 83, he häviävät, koska he kaikki arvaavat enemmän kuin 19. Mutta jos sinulla on kolme ystävää jäljellä, ja seuraava arvaa 16, hän voittaa, eivätkä muut pääse arvaamaan. Se, joka arvasi 16, oli ensimmäinen, joka arvasi luvun, joka oli pienempi tai yhtä suuri kuin 19.

Tässä tapauksessa valitsemasi numero 19 edustaa tavoitehashia, jonka Bitcoin-verkko luo lohkolle, ja ystäviesi satunnaiset arvaukset ovat louhijoiden arvauksia.

Hash

Bitcoin-louhinnan ytimessä on hash. Hash on 64-numeroinen heksadesimaaliluku, joka on tulos lohkon sisältämien tietojen lähettämisestä SHA256-hashausalgoritmin läpi. Tämä osa prosessista vie vain vähän aikaa – itse asiassa voit luoda hashin alle sekunnissa liittämällä jonkin verran sisältöä SHA256-hash-generaattoriin verkossa. Tämä on Bitcoinin käyttämä salausmenetelmä lohkoresurssien luomiseen. Vaikeinta on kuitenkin purkaa hash takaisin liittämäsi sisältöön: 64-numeroisen hashin purkaminen voi kestää vuosisatoja nykyaikaisella laitteistolla.

Hash saattaa näyttää tältä (tässä edellinen kappale ajetaan hash-generaattorin läpi). Jos muutat yhden arvon sisällössä, esimerkiksi vaihdat “t:n” “a:ksi”, hash muuttuu:

a54f83a5db7371eeefa2287a0ede750ac623e49a8ba29f248eb785fe0a678559

Tässä on sama kappale, mutta ensimmäinen sana on kirjoitettu väärin “Aa” eikä “At”:

fbfa33ff980d1492b3a9275a1eb945d89bd6b699ca19c3c470021b8f253654af

Tätä numeroa kutsutaan lohkon hashiksi, jota käytetään seuraavan lohkon otsikossa osana salauksen läpi kulkevaa tietoa. Kukin lohko käyttää edellisen lohkon hash-arvoa, joka toimii ketjuna, jolloin syntyy termi “lohkoketju”.

Kohde Hash

Tavoitehash, jota käytetään louhinnan vaikeuden määrittämiseen, on luku, jonka louhijat yrittävät ratkaista louhiessaan. Tämä luku on verkon tuottama hash, joka on muunnettu heksadesimaalimuodosta desimaalimuotoon.

Lohkon hash voi siis näyttää tältä (olemassa oleva lohko 786,729):

00000000000000000005a849c28eb24b8a5e04fcecc1ccb3eb2998e4730a456e

Ja kohteen hash näytti tältä (paljon enemmän nollia edessä ja takana):

0x1705c739

Louhijoiden oli siis luotava luku, joka oli yhtä suuri tai pienempi kuin edellä mainittu luku eli lohko. Tätä pienemmän luvun arvaaminen satunnaisesti saattaa näyttää yksinkertaiselta toimenpiteeltä, mutta salauksen vuoksi se ei ole oikeasti niin. Lohkossa 786,729 käytettiin yli kaksi miljardia noncea yhdestä louhintapoolista, joten aikaa vievää se on.

Louhinta

Bitcoin-louhinta edellyttää, että louhintaohjelma luo satunnaisen hash-tiedon ja liittää siihen toisen numeron, jota kutsutaan nonce-numeroksi, joka tarkoitaa siis, että sitä kutsutaan “kerran käytetyksi numeroksi”. Kun louhija aloittaa, se aloittaa tämän numeron aina nollasta alkaen. Nonce muuttuu yhdellä jokaisella yrityksellä – ensin se on 0, tämän jälkeen 1, 2, 3 ja niin edelleen. Jos louhijan tuottama hash ja nonce ovat suuremmat kuin verkon asettama tavoitehash, yritys epäonnistuu, ja louhija yrittää uudelleen, kunnes onnistuu.

Jokainen verkon louhija jatkaa näin, kunnes on luotu hash- ja nonce-yhdistelmä, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin tavoitehash. Ensimmäisenä tavoitteeseen päässyt saa lohkon ja palkkiot, ja uusi lohko avataan ketjuun. Kun lohko täyttyy tiedoilla (jonka koko on noin yksi megatavu), se suljetaan, salataan ja louhintaa jatketaan.

Lopuksi 

Bitcoinin louhinta oli erittäin kannattavaa toimintaa Bitcoinin alkuvuosina, mutta tällöin koneiden laskentateho oli vielä kohtuullisen maltillista. Nykyaikana louhijoita on niin paljon, että varsinaista tuottoa on louhinnalla enää vaikeaa saada, mutta se ei silti ole estänyt isoa osaa louhijoista jatkamasta tätä toimintaa.

Louhinta on edelleen hyvin mielenkiintoista toimintaa ja toivottavasti tämä artikkeli avasi sinulle hieman, miten louhinta toimii.

About Author /

Start typing and press Enter to search