Miten tekoälyä voi hyödyntää omassa arjessa

Tekoäly on varmasti jokaisen kielen päällä tänä päivänä. Jotkut ihmiset ovat ottaneet esimerkiksi Chat GPT:n käyttöön muitta mutkitta ja hyödyntävät sitä monella eri tavalla. Toisilla saattaa olla tekoälyaiheesta aivan erilainen käsitys, jopa pelottavakin, eikä sitä haluta miettiä sen enempää. On kuitenkin selvää, että tekoäly tulee muuttamaan kaikkien elämää ennen pitkää. Jos se ei ole vielä osana elämää, se on sitä jossakin vaiheessa. Nuoret eivät ainakaan Suomessa ole yllättävää kyllä, omaksuneet tekoälyn käyttöä vielä aktiivisesti.

Johtuuko se siitä, että se ei ole vielä kouluissa käytössä osana opetussuunnitelmaa, vai johtuuko se siitä, että heillä ei todellakaan ole sille vielä käyttöä. Se on mielenkiintoinen kysymys. Tekoäly on kuitenkin oiva työkalu jokaiselle moneen asiaan, ideoimiseen, sisällöntuotantoon, erilaisten faktojen tarkistamiseen ja ihan vain tiedon keräämiseen. Sitä voi jo nyt hyödyntää ehdottomasti osana monia päivittäisiä tehtäviä, varsinkin jos tehtävät liittyvät toimistotöihin. 

Tekoäly kotona älyjärjestelmissä

Tekoälyä on pidempään pystytty integroimaan moniin kodin älyjärjestelmiin, kuten lämmitykseen, ilmastointiin, valaistuksiin tai erilaisiin äänikomentoihin. Näitä on ollut monessa kodissa käytössä jo vuosia, joten tässä mielessä asia ole mitenkään uusi. Turvajärjestelmät käyttävät usein tekoälyä ja pitävät kodin omistajan ajan tasalla kaikesta epäilyttävästä toiminnasta ja liikkeestä, mikäli hän ei ole itse kotona. Energiankulutusta on mahdollista myös optimoida tekoälyn avulla. 

Tekoäly voi toimia henkilökohtaisena avustajana

Monet älypuhelinvalmistajat ja käyttöjärjestelmät ovat ottaneet tekoälyn osaksi omaa tarjontaansa. Applen Siri tai Google assistant, ovat varmasti hyvin monelle tuttuja. Ne perustuvat tekoälyn hyödyntämiseen ja ne ovat monella käytössä tavallisessa arjessa. Nämä avustajat toimivat melkein kuin sihteerit eli ne voivat vastata käyttäjän kysymyksiin, tehdä kalenterivarauksia tai muita puhelimella tapahtuvia tehtäviä.

Avustajat kehittyvät koko ajan, joten ajan myötä, tehtävien monimutkaisuustaso kasvaa koko ajan. Sovellukset oppivat oman käyttäjänsä toimintaa ja voiva siten ennakoida heidän päiväänsä ja auttaa heitä lisäämään tuottavuutta. 

Tekoälyn käyttö terveysteknologiana

Tekoälyä voi käyttää monessa terveydenhuoltoon liittyvässä tehtävässä. Erilaiset älykellot ovat monelle tuttuja’. Niiden avulla voidaan seurata jatkuvasti terveyteen liittyviä arvoja ja muutoksia. Sairauksia voidaan diagnosoida tekoälyä hyödyntäen. Samoin hoitoja voidaan optimoida, koska tekoälyn avulla voidaan analysoida hyvin nopeasti pienessä ajassa isoja määriä tietoa. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että tekoälyn nopeat mahdollisuudet käydä läpi suuria määriä tietoa, voi jopa pelastaa ihmishenkiä. Lisäksi tekoälyllä voi mitata unen laatua ja fyysistä aktiivisuutta. 

Koulu ja oppiminen tekoälyä hyödyntäen

Tekoälyä on mahdollista hyödyntää opiskelussa sekä opettamisessa, että oppimisessa. Siten opettajat ja oppilaat, voivat hyödyntää uutta teknologiaa. On luonnollisesti tärkeää, että sitä ei käytetä väärin esimerkiksi läksyjen tai esseiden kirjoittamiseen. Mutta ideointiin tai faktatietojen tarkistamiseen ja etsimiseen, tekoäly on varmasti oiva työkalu. Suomessa tuskin on vielä tekoäly ehtinyt opetussuunnitelmaan, mutta ylipäänsä uusien teknologioiden käyttö ehdottomasti siihen kuuluu.

Näin ollen, on hyvin perusteltua, että lapset ja nuoret voivat kotona läksyjä tehdessään hyödyntää tekoälyä siinä, missä se on sallittua. Tekoälyn käyttö voi joissakin tapauksissa myös edistää oppimista ja motivoida oppilasta siinä. Älykkäitä oppimisalustoja on ollut käytössä suomalaisissa kouluissa jo pidempään. Niissä tekoäly saattaa seurata oppilaan kehitystä ja antaa palautetta hänelle tai tarjota jotakin lisäharjoitteita tai tukea. 

Tekoälyllä voidaan saada aikaa iloa arkeen

Tekoäly voi hyvin tuoda elämään myös viihdettä ja iloa, sillä se voi tarjota erilaisia personoituja viihdepalveluita, älykkäitä pelejä, ongelmatilanteissa se voi tarjota chatbot vastauksia tai se voi täydentää pelikokemusta esimerkiksi lisätyn todellisuuden välityksellä.  Koska tekoälyn käyttö on aina vapaaehtoista, se voi tuoda lisäarvoa juuri sellaisille ihmisille, jotka siitä ovat kiinnostuneita ja haluavat olla edelläkävijöitä.

Teköäly pystyy oppimaan käyttäjänsä tavat ja tottumukset sekä mieltymykset. Siten se pystyy tarjoamaan ja ehdottomaan monelle esimerkiksi sopivaa musiikkia, pelejä tai televisiosarjoja käyttäjän profiilin perusteella. Tekoälyn avulla voi hyvin löytää itselle sopivia pelimuotoja ja sivustoja, ja löytää tietoa peleistä kuten mitä tarkoittaa slotti. Kaiken kaikkiaan, tekoälyllä pystytään tuomaan iloa monen ihmisen elämään sellaisilla tavoilla, joita ei ennen ole voitu kuvitellakaan. 

About Author /

Start typing and press Enter to search