Tuki öljylämmittäjille

Öljylämmityksellä varustettujen pientalojen omistajilta on viimeisten viikkojen aikana tullut paljon kysymyksiä öljylämmitykseen annettavasta tuesta. Siksi keräsimme sinulle tämän materiaalin, jossa voit perehtyä aiheeseen lisää. Autamme mielellämme sinua asiassa eteenpäin.

Tuki kun öljylämmitys vaihdetaan pientaloon

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajilla on mahdollista hakea tarjolla olevaa  valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen jollakin muulla lämmitysmuodolla. Tämä on hyvä mahdollisuus päivittää pientalon öljylämmitys nykyaikaan ja on suora kädenojennus valtiolta suoraan öljylämmittäjille.

Miksi öljylämmittäjille annetaan tukea?

Öljylämmityksen poistamisesta annettava tuki perustuu hallituksen tekemään lisätalousarvioon.

Tuki perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan pyritään luopumaan öljylämmityksestä asteittain 2030 luvun aikana. Nyt tehty talousarviovaraus on yhteensä 30 miljoonaa euroa, josta tukea myönnetään niin pitkään kuin sitä riittää, laskelmien mukaan noin 10 000 öljylämmitysjärjestelmän vaihtoon. Määräraha on osa hallituksen kestävää elvytystä.

Haluan, että kiinteistöni kartoitetaan:

Jätä yhteystiedot, olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Vielä 130 000 pientalossa öljylämmitys

Tällä hetkellä suomessa lämmitetään noin 130 000 asuintaloa öljyllä.

Öljylämmittäjien määrän on vähentynyt merkittävästi 2000 luvulla. Öljylämmityksestä on luovuttu niin ympäristösyistä kuin taloudellisista syistä. Säästö lämmityskustannuksissa vaihdettaessa nykyaikaiseen lämmitysjärjestelmään on useita kymmeniä prosentteja.

Mihin tukea myönnetään?

Avustusta myönnetään, kun öljylämmitysjärjestelmä poistetaan tai korvataan jollakin toisella lämmitysjärjestelmällä. Tukea ei kuitenkaa voi saada, mikäli öljylämmitys korvataan jollakin toisella fossiilisia polttoaineita kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta käyttävällä lämmitysjärjestelmällä.

Yhteen lämmitysjärjestelmään avustuksen voi saada vain kerran. Paritalojen tapauksessa voidaan saada joko yksi tai kaksi avustusta. Mikäli paritalossa on yksi lämmitysjärjestelmä, tuki saadaan kerran. Mikäli molemmissa huoneistoissa on omat järjestelmät, molempiin voi saada avustuksen.

Asunto-osakeyhtiöille kuuluville kustannuksille ei myönnetä avustusta. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli hakijalle myönnetään jotain muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Nyt myönnettävän avustuksen suuruus riippuu siitä, mikä järjestelmä öljylämmityksen tilalle laitetaan.

4 000 euron avustuksen voi saada pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun siirrytään öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppuun, kaukolämpöön, maalämpöpumppuun.

2500 euron avustuksen pientaloon saan kun öljylämmityksestä siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Remontin kustannukset riippuvat siitä, minkä kokoinen ja ikäinen talo on kyseessä ja mihin lämmitysmuotoon ollaan siirtymässä.

Ilma-vesilämpöpumppuun tuki 4000 € järjestelmää kohden.

Voinko minä saada avustusta?

Avustusta voi saada yksityishenkilöt ja kuolinpesät, jotka omistavat pientalon, tarkemmin sanottuna omakotitalon tai paritalon. Avustusta voi saada myös osakkeenomistaja, jonka osakkeet oikeuttavat pientalossa olevan asunnon hallintaan.

Jos omistajia pientalossa on useita, esimerkiksi paritalossa, tulee hakijalla olla valtakirja kaikilta omistajilta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Pientalon on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä eikä sitä myönnetä vapaa-ajan asunnon lämmitysremonttiin. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos rakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.

Estettä avustuksen myöntämiseen ei kuitenkaan ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

Miten avustuksen voi saada?

Tuki myönnetään tehdyn suunnitelman ja kustannusarvion perusteella. Meiltä voit saada suunnitelman ja kustannusarvion remontin toteutukseen. Tuki maksetaan kun hanke on valmistunut.

 

  1. Pyydä asiantuntijaa kartoittamaan nykyinen lämmitysjärjestelmä.
  2. Kartoituksen perusteella saat suunnitelman ja kustannusarvion remontista, näiden avulla voidaan hakea tukea.
  3. Tuki maksetaan kun remontti on toteutettu.

 

Avustus maksetaan, kun lämmitysremontin kustannukset on maksettu kokonaisuudessaan ja projekti on valmis. Tukea myönnetään niin kauan kuin lisätalousarvion määrärahaa riittää. Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Miten tukea haetaan?

Helpoin tapa hakea avustusta on tehdä hakemus aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointipalvelu helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Autamme sinua hakemuksen tekemisessä. Hakemus on mahdollista jättää myös sähköpostilla.

On kuintekin huimioitava, että kaikki tarpeelliset asiakirjat tulee asianmukaisesti toimitettua hakemusten käsittelijänä toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Olemme auttaneet viime viikkoina kymmeniä asiakkaita.

Olemme asiantuntijoidemme kanssa auttaneet viime viikkoina kymmeniä omakotitalojen asukkaita öljylämmitykseen liittyvissä kartoituksissa, suunnitteluissa ja hakemuksissa.

Tuki on 2500€ tai 4000€ riippuen uudesta järjestelmästä. Tuki myönnetään kustannusarvion perusteella.

Jätä yhteystiedot, niin olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Sovitaan ajankohta, milloin voimme tulla kartoittamaan teidän lämmitysjärjestelmän suunnittelua varten.

About Author /

Start typing and press Enter to search