Viemäriremontti Lisää Kiinteistön Arvoa ja Takaa Huolettoman Asumisen

Piileekö kotisi rakenteissa terveysriski? Viemärin kuvaus tarkistuskameralla poistaa pelot ja varmistaa viemäriputkien kunnon

Suomessa on satojatuhansia asuntoja, joiden ikä on yli kolme vuosikymmentä. Näiden talojen viemäreissä on käytetty valurauta- ja betoniputkia. Viemäriputkien suunniteltu käyttöikä on noin 20-50 vuotta, riippuen käytetystä viemäriputkesta. Betoniviemärin tekninen käyttöikä on arviolta 20-30 vuotta. Valurautaisten viemäriputkien tekninen käyttöikä on hieman pitempi, olosuhteista riippuen 30-50 vuotta.

Tämän vuoksi 1940-1990 luvun talojen putkien käyttöikä on tulossa loppuun. Kaikki vanhemmat 1940-60 luvulla asennetut valurauta ja betoniviemärit ovat korjauksen tarpeessa. Ja 60-90 luvun talojen viemärit ovat myös oman käyttöikänsä päässä ja ehtoopuolella.

Betoniviemäreitä ei käytetä nykyaikaisessa asuntorakentamisessa enää ollenkaan, koska näiden ja valurautaviemäreiden kanssa on ollut paljon vuoto- ja toimintaongelmia.

Viemärivuodot ovat piileviä ja voivat vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Pitkään jatkuessaan viemärivuoto on kallis korjata, koska vesi on eloperäistä ja kaikki ympäröivät rakenteet pitää purkaa. Jos kiinteistön omistaja ei tiedä, minkälaiset viemäriputket omassa talossa on, niin ammattitaitoinen asiantuntija tekee viemärin kuvauksen tarkistuskameralla ja selvittää asian. Kuntokartoituksen yhteydessä selviää myös viemäriputkien kunto.

Viemärin sukitus onnistuu, kun viemäriputket ovat vielä kutakuinkin koossa. Viemärin sukitus antaa lisäaikaa talon viemäriputkille.

Talon viemäröinti alkaa talon sisäpuolen viemäripisteiltä, kuten wc-istuimelta, lattiakaivolta ja allasviemäreiltä. Viemäröinti jatkuu talon ulkopuolella kiinteistön rajalle asti, kunnan viemäriverkostoon tai kiinteistön omaan jätevesikaivoon.

Nämä kiiinteistön rajojen sisäpuolella kulkevat viemäriputket ovat kiinteistön omistajan vastuulla. On yleisesti tiedossa, että vanhat viemäriputket kuluvat ajan myötä. Kulunut viemäri aiheuttaa toiminnallisia tukkeutumis häiriöitä ja vakavia viemäriputkien vuotoriskejä kiinteistölle.

Betoni ja-valurautaviemäreiden yleisin riskitekijä sekä vahingon aiheuttaja on se, että viemäriputkessa kulkee vuosien varrella paljon kaikenlaisia myrkkyjä ja kaasuja. Tämä aiheuttaa sen, että viemärin katto rappeutuu vuosien varrella ja jossain vaiheessa nämä kaasut kuluttavat viemärin kattoon reiän. Tästä seuraa se, että kaasut pääsevät talon rakenteisiin ja pilaannuttavat talon rakenteet alhaalta päin.

Vanhat betoniviemäriputket kuluvat ajan myötä myös siten, että viemäreiden sisällä kulkeutuva kiintoaines hiertää betoniviemärin seinämiä. Kun taas valurautaputkia haurastuttaa putken sisäpinnalta jätevesi sekä putken ulkopinnalta kosteus, jolloin ne ruostuvat kahdelta suunnalta. Talon ulkopuolisia viemäreitä haurastuttaa ja rasittaa myös tontilla tapahtuva raskasliikenne ja maaperän liikkuminen sekä pihapuiden ja pensaiden juuristot.

Viemäriputket voivat tukkeutua näiden rasitusten vuoksi. Putkessa oleva kiintoaines ja ruostunut putki muodostavat muun muassa ahtaumaongelman, joka aiheuttaa pään vaivaa kiinteistön käyttäjille.

Vuotavan viemärin aiheuttamat kosteus- ja homeongelmat saastuttavat nopeasti talon sisäilman. Jos ongelma on piilevä ja piilossa, sitä on mahdoton havaita ennen kuin tilanne on akuutti ja vahingot moninkertaiset.

Tällainen puolikuntoinen ja tukossa oleva viemäriputki ei vedä oikein. Haurastunut ja tukkeutunut viemäriputki, joka on kuitenkin pysynyt vielä koossa, voidaan puhdistaa ja korjata täysin toimivaksi niin kutsutulla viemärin sukitus menetelmällä.

Putkiremontin uusilla viemäriputkilla 100 % toimintavarmuutta ja huoletonta asumista vuosikymmeniksi eteenpäin

Kiinteistön alkuperäiset viemäriputket kuluvat ajan myötä normaalissakin käytössä. Vanhat betoniset viemäriputket tai valurautaputket ovat puhkikuluessaan todellinen vaara kiinteistön ja sen asukkaiden terveydelle.

Yleinen ongelma on se, että ihmiset eivät yleensä huomaa viemäreiden kulumista ennen kuin viemäri on kulunut yläkautta niin paljon, että viemärin katosta tippuva rappeumajäte aiheuttaa tukoksen viemäriin. Tähän mennessä viemäriputkessa olevasta reiästä on vuotanut kaasuyhdisteitä talon rakenteisiin.

Kaasut ovat jo pitkään ehtineet vaikuttaa talon alla olevaan maaperään ja rakenteisiin, mädännyttämällä ja pilaannuttamalla ne.

Haurastunut ja puhki kulunut betoninen viemäriputki voi sortua kokonaan kasaan, jolloin viemäri lakkaa kokonaan toimimasta. Painunut sekä umpeen ruostunut ja tukkeutunut metallinen viemäriputki estää jäteveden normaalin kulkemisen viemärissä, aiheuttaen kalliin vesivahingon kiinteistöllä.

Puhki kulunut viemäriputki päästää talon ulkopuolella maa-aineksia viemäriin. Talon sisäpuolisella osalla puhki kulunut viemäri aiheuttaa jäteveden vuotamisen talon rakenteisiin. Vesivahinko on näin ollen valmis. Viemäriputken halkeamasta vuotaa jätevettä talon rakenteisiin. Eloperäinen jätevesi lahottaa ja vaurioittaa nopeasti talon rakenteet. Vuodon jatkuessa pitkään kosteus ja lämpö saa aikaan home- ja sienikasvustoja talon rakenteissa.

Pahimmassa tilanteessa rikkoontuneet viemärit tarkoittavat sitä, että koko talo on käyttökelvoton ja se täytyy purkaa ja maat vaihtaa kokonaan sen alta, ennen kuin siihen kohtaan voidaan tehdä tilalle uutta taloa. Toki vahinko ei aina näin pitkälle mene, mutta hoitamattomana se tarkoittaa tätä.

Kun vanhan rikkoutuneen viemärin kuntoselvitys- ja putkiremonttitöihin ryhdytään nopeasti, säästetään kallista aikaa ja kustannuksia sekä suojellaan parhaalla tavalla kiinteistön arvoa ja ihmisten terveyttä- nyt ja tulevaisuudessa.

Selvitä kotisi viemäriputkien todellinen kunto tarkistuskameran näytöllä ja poista epätietoisuus

Haluatko tietää kotisi viemäreiden kunnon ennen kohtalokasta viemärin vuotoa tai tukkeutumista?

Tartu toimeen ja varaa viemäreille kartoitusaika, voit nähdä itse omin silmin tarkistuskameran näytöllä viemäriputkien kunnon.

Maksuttoman ja ilmaisen kartoituksen yhteydessä saat tiedon viemäriputkien laadusta. Vesnomin ammattitaitoinen asiantuntija tarkistaa tarkistuskameralla, onko talossa käytetty betoni- tai valurautaputkia.

Huolellinen viemäriputkien kuntokartoitus ja kuvaaminen poistaa epävarmuuden ja tuo tilalle varmuuden viemäriputkien kunnosta. Kun viemäriputkien kunto on tiedossa voidaan selvittää sen korjaustarpeet.

Vesnom viemärikartoituksen hyödyt ASUNNON OMISTAJALLE:

 1. Vältä vesivahinko ennakoiden.
 2. Poista epävarmuus viemäriputkien laadusta.
 3. Poista pelko viemäriputkien kunnosta.
 4. Selvitä mahdolliset vuotokohdat ja ongelmat viemärissä.
 5. Selvitä viemäriputkien tukospaikat ja ahtaumat.
 6. Turvaa kotisi rakenteet piileviltä viemärivuodoilta.
 7. Varmista viemärin kunto, ennen mahdollista remonttia.
 8. Viemärin kuntokartoituksessa selviää mahdollinen remontin tarve.
Me Vesnomilla tarjoamme asiakkaillemme aina maksuttoman kuntokartoituksen ja perusteellisen selvityksen viemäriputkien kunnosta ennen kohdekohtaisen remonttiarvion tekemistä. Ota rohkeasti yhteyttä ja tilaa meiltä viemärin kuntokartoitus, samalla poistat epävarmuuden viemärin kunnosta!

Vaivaton ja nopea putkiremontti – Vesnomin viemärin sukitus menetelmällä

Haluatko nopeasti lisää ikää ja toimintavarmuutta kotisi viemäriputkille?

Turvaa kotisi viemärivahingolta ja nosta kotisi käyttöarvoa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Viemärin sukitus korjaa kotisi viemäriputkiston jälleen toimivaksi. Vesnomin viemärin sukitusmenetelmä on turvallinen, koska se on laatusertifioitu menetelmä. Menetelmän yhteensopivuus on varmistettu eri viemäriputkistotyypeille. Sukitettu viemäri kestää vuosikymmeniä ja vetää kotisi jätevedet pois turvallisesti kotisi joka viemäripisteeltä.

Nykyaikainen viemärin sukitusmenetelmä on suunniteltu kestämään aikaa ja käyttöä. Turvaat kotisi viemärit vuodoilta ja tukkeutumisilta. Sukitetut putken pinnat ovat vahvat ja liukkaat. Sukitettu viemäri tuo toimintavarmuutta kiinteistön käyttöön ja nostaa välittömästi kodin käyttö- ja myyntiarvoa.

Vesnom viemärin sukituksen hyödyt PUTKIREMONTIN TEKIJÄLLE:

 1. Vältä vesivahinko – viemärin vuoto tai romahdus.
 2. Remontin nopea toteutus, voit asua kotona remontin ajan.
 3. Säästät vakuutusmaksussa uusien putkien vuoksi.
 4. Vesnom viemärin sukitus menetelmän yhteensopivuus varmistettu eri putkityypeille.
 5. Viemäriputkien toiminnan laatu paranee.
 6. Tasainen viemärin pinta pitää viemärin virtauksen aina toimintakunnossa.
 7. Vanhalle viemärille uutta ikää vuosikymmeniksi eteenpäin.
 8. Viemärin sukituksen asennus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Me Vesnomilla tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyiseen hintaan markkinoiden parhaan ja laadukkaimman viemärisukitusjärjestelmän! Ota rohkeasti yhteyttä meihin ja hyödynnä kampanjaedut!

Vaihda putkiremontissa kokonaan uudet ja toimintavarmat viemäriputket ja varmista samalla huoleton asuminen

Haluatko viemäriputkilta 100 % toimintavarmuutta ja huoletonta asumista vuosikymmeniksi eteenpäin?

Ota kiinteistön tulevaisuus hallintaan nykyaikaisella ja kokonaan uudella viemäriputkistolla ja nosta kotisi arvoa tuntuvasti.

Tee konkreettinen viemärin toiminnallisuutta parantava teko. Vaihda asuntosi viemäristö kokonaan uusiin ja kotimaisiin polypropeenimuovisiin viemäriputkiin. Käytät putkiremontin jälkeen taas normaalisti suihkua, wc-istuimia ja muita vesikalusteita, ilman tukkeutumis ja vuotopelkoja.

Uudet viemäriputket mahdollistavat kodin viemäripisteiden muutostyöt. Voit siirtää putkiremontin yhteydessä wc-istuimen, lattiakaivon tai allasviemärin paikkaa juuri siihen mihin olet sen aina halunnut. Saat kodistasi taas oman näköisen ja viihtyisän vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vesnom putkiremontin ja kokonaan uusien viemäriputkien hyödyt ASIAKKAILLE:

 1. Vältä viemäriputkien vuoto- ja rikkovahinko.
 2. Poistat vanhan viemärin tuoman epävarmuuden lopullisesti.
 3. Uusilla muovisilla viemäriputkilla saat 100 % toimintavarmuutta.
 4. Voit siirtää viemäripisteiden, kuten wc-istuin tai lattiakaivon, paikkaa remontissa.
 5. Voit päivittää putkiremontin yhteydessä wc-istuimet ja lattiakaivot modernin tyylikkäiksi.
 6. Huolettomuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
 7. Nostat kiinteistösi arvoa välittömästi.
 8. Viemäriputkiston asennus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Me Vesnomilla tarjoamme putkiremonttiasiakkaillemme markkinoiden parhaat ja toimintavarmimmat muoviputket asennettuna kilpailukykyiseen hintaan. Ota rohkeasti yhteyttä meihin ja varmista huoleton ja turvallinen asuminen!

Viemäriremontista usein kysyttyjä kysymyksiä:

Mitä riskejä vanhoihin viemäreihin sisältyy?

Vanhoihin viemäreihin liittyy vuotoriski. Viemärivuodot ovat huomattavasti vesiputkien vuotoja vakavampia, sillä viemäreissä virtaava jätevesi on eloperäistä ja vuototapauksissa remonttit huomattavan vaativia.

Viemärivuodot voivat vaikuttaa myös sisäilman laatuun.

Kuinka pitkään viemärit kestävät?

Viemäreiden käyttöikä on n. 25 vuotta. Suomessa on vielä valtvasti kiinteistöjä, joissa on huonokuntoisia viemäreitä.

Kauanko viemäriremontti kestää?

Viemärin sukitus tavalla toteutettava viemäriremontti kestää yleensä 3-5 työpäivää. Sukittamalla tehtävän remontin aikana kodissa voidaan myös asua. Laajemmassa, viemäreiden vaihtoa vaativassa remontissa aikataulu ja remontin kesto selviää kartoituksen ja suunnittelun yhteydessä.

Voinko saadaa viemäriremonttiin kotitalousvähennystä?

Sinulla on oikeus kotitalousvähennykseen, kun teemme sinulle remontin kotiisi tai vapaa-ajan asuntoosi. Voit saada kotitalousvähennyksen myös omien tai puolisosi vanhempien ja isovanhempien kotona tehtäviin remontteihin, jos osallistut sen kustannuksiin.

Myös avopuoliso voi saada kotitalousvähennyksen, vaikka hänellä ei olisi omistusoikeutta asuntoon. Lisätietoa voit kysyä asiantuntijaltamme.

Tarkan kotitalousvähennyksen määrän laskemme tarjouksen yhteydessä.

Millainen takuu viemäriremontilla on?

Annamme asennustyöllemme kahden vuoden takuun. Koska olemme valtuutettu asennusliike, asennetuilla laitteilla ja materiaaleilla on myös valmistajien tuotekohtaiset takuut.

Sopimukseen kirjaamme aina tarkat takuuajat ja sisällöt.

Paljonko viemäriremontti maksaa?

Jos viemäriremontti tehdään ajoissa, säästetään selvää rahaa. Tällöin olemassa olevat viemärit voidaan korjata sukittamalla. Jos viemäristö on mennyt jo huonoon kuntoon, tulee viemäriputket vaihtaa kokonaan. Sukittaminen on huomattavasti edullisempaa kuin viemäreiden vaihtaminen.

Olosuhteista, rakenteista ja laajuudesta riippuen viemäriremontin hinta vaihtelee. Kohdekohtaisen hinnan laskemme paikanpäällä ilmaisen kartoituksen yhteydessä. Voit saada kotitalousvähennystä 40% asennustyön hinnasta.

Voinko maksaa viemäriremontin erissä?

Tarjoamme kaikkiin remontteihin maksuvaihtoehdoksi rahoituksen, jonka maksu voidaan jakaa jopa 84 kuukauden maksueriin. 84 kuukautta on 7 vuotta. Rahoituksen voi maksaa joustavasti myös nopeammin. Kuukausierän suuruus on 50 eurosta ylöspäin remontin kokonaishinnasta riippuen.

Voinko asua remontin aikana kodissani?

Sukittamalla tehtävän remontin aikana kodissa voidaan asua.

Mikä on järkevin tapa korjata viemärit?

Jos olemassa olevat viemärit ovat ehjät, niihin voidaan käyttää viemäreiden sukitusmenetelmää. Jos viemäreissä on jo vuotoja ja ne ovat liian huonossa kunnossa, on remontti järkevää toteuttaa viemäreitä vaihtamalla.

About Author /

Start typing and press Enter to search